Check-In:
Check-Out:
No. of Room

ห้องประชุม/จัดเลี้ยง

หน้าแรก / สัมมนาจัดเลี้ยง / แพ็คเกจงานประชุม, แถลงข่าว, สัมมนา

แพ็คเกจงานประชุม, แถลงข่าว, สัมมนา

ด้วยความยืดหยุ่นของการให้บริการลูกค้า ทำให้เรามีแพ็คเกจงานประชุม แถลงข่าว สัมภาษณ์กลุ่มย่อย หรือจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าตั้งแต่กลุ่มเล็กๆ จำนวนแขกไม่เกิน 50 ท่านไปจนถึงกลุ่มใหญ่จำนวนกว่า 300 คน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มด้วยราคาที่สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ

แพ็คเกจงานสัมมนา จัดเลี้ยงแบบเต็มวัน
  • • ให้บริการ 2 มื้อเบรค (เช้า และบ่าย) + มื้ออาหารกลางวัน เริ่มต้นที่จำนวนลูกค้า 50 ท่าน
  • • น้ำเปล่าและท้อฟฟี่
  • • เมนูเบรคสามารถเลือกได้ 2 รายการต่อเบรค
  • • ระยะเวลาใช้ห้องประชุมระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
แพ็คเกจงานสัมมนา จัดเลี้ยงแบบครึ่งวัน
  • • ให้บริการ 1 มื้อเบรค (เช้า หรือบ่าย) และอาหารกลางวัน เริ่มต้นที่จำนวนแขก 50 ท่านขึ้นไป
  • • น้ำเปล่าและท้อฟฟี่
  • • เมนูเบรคสามารถเลือกได้ 2 รายการต่อเบรค
  • • ระยะเวลาใช้ห้องประชุมระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเริ่มต้นงานเลี้ยงของท่าน ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานจัดเลี้ยงของเราได้ที่ e-mail: bqt@riadanchanhotelandstudiophuket.com