Check-In:
Check-Out:
No. of Room

ทางเลือกอาหารภายในโรงแรม

หน้าแรก / สัมมนาจัดเลี้ยง / ทางเลือกอาหารภายในโรงแรม
เมนูเซ็ต
  • ลูกค้าสามารถเลือกทานอาหารกลางวันแบบเมนูเซ็ต ในห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว
  • หรือจะเลือกบริเวณริมสระน้ำ Patio Zone
  • และภายในบริเวณร้านอาหาร Anchan Bar & Bistro ด้วยจำนวนลูกค้า 50 ท่านขึ้นไปได้เช่นกัน
บุฟเฟ่ต์
  • ลูกค้าสามารถเลือกทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ในห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวด้วยจำนวนลูกค้า 50 ท่านขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเริ่มต้นงานเลี้ยงของท่าน ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานจัดเลี้ยงของเราได้ที่ e-mail: bqt@riadanchanhotelandstudiophuket.com